Baggrund og mål med rådgivningsstøtten!

Vi skaber forudsætningerne for at optimere virksomhedernes og kommunernes samlede omkostninger til befordring - drift af bilflåde og befordrings godtgørelse - for at opnå en mere rationel udnyttelse af ressourcerne.

Vi  dokumenterer den eksisterende situation mht. planlægning, styring og kontrol herunder rute og ressourceplanlægning, omkostningsstruktur for flåden og  mobiliteten i øvrigt (egen bil, cykel, bus, tog, fly, taxi). .

Vi præciserer udviklingskravene i forhold til realisering af en ideel befordringsstruktur og dokumenterer den fremtidige omkostningsstruktur på de ønskede forudsætninger.

Vi beskriver den optimale befordringsstruktur og opstiller den implementeringsplan, der kan leve op til målet - at opnå en konkret besparelse og et forbedret miljøregnskab for bilflåden.